UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND xã Tiến Lợi

Đảng ủy xã Tiến Lợi tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

7/12/2019 664 Đã xem

Đảng ủy xã Tiến Lợi tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 

Sáng ngày 03/7/2019, Đảng ủy xã Tiến Lợi tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận 6 tháng đầu năm, đồng thời xác định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Hải Hưng - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Phan Thiết phụ trách địa bàn xã; ở địa phương có bà Nguyễn Thị Thu Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; các ông, bà trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, Trưởng, phó các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã, toàn thể đảng viên trong Đảng bộ xã (120 đảng viên).

Sáu tháng đầu năm 2019, Đảng ủy đã lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận đạt một số kết quả khá cơ bản, nổi rõ là: kinh tế thương mại, dịch vụ phát triển tốt; công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được quan tâm. Thu ngân sách đạt kết quả khá so với dự toán năm, tăng so với cùng kỳ năm 2018. Công tác y tế, giáo dục được triển khai thực hiện đạt kết quả; tổ chức và tham gia đầy đủ các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh cơ bản được giữ vững, giao quân đạt chỉ tiêu thành phố giao. Công tác giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo thời gian theo quy định. Việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo. Công tác tuyên truyền học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết được thực hiện kịp thời. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chỉ đạo thường xuyên. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể xã có chuyển biến nhất là trong công tác vận động nhân dân tham gia các phong trào do địa phương phát động.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế trong công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm: tỷ lệ nợ đọng còn cao, nhất là nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có mặt còn hạn chế, tồn tại; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình khó khăn, tỷ lệ chưa cao; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có lúc, có nơi diễn biến phức tạp. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa sâu rộng, kịp thời. Đồng thời đề ra những giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm.

Hội nghị đã tập trung thảo luận sôi nổi trên tinh thần trách nhiệm của người đảng viên trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân; những giải pháp nhằm lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và công tác dân vận 6 tháng cuối năm.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Hải Hưng - UVTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Phan Thiết đã biểu dương tinh thần đoàn kết của tập Ban Chấp hành Đảng bộ xã trong việc lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiêm vụ trong 6 tháng đầu năm và đề nghị địa phương khắc phục những khó khăn, hạn chế để lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019, nhất là việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; triển khai các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giữ vững xã Nông thôn mới.

          Bà Nguyễn Thị Thu Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tiếp thu ý kiến chỉ đạo, nhấn mạnh một số nội dung chính để Lãnh đạo thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đảng bộ năm 2019:

- Rà soát các chỉ tiêu giao đầu năm, để tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trên các lĩnh vực.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, hoàn thành 19/19 tiêu chí; Duy trì xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai – xây dựng, vệ sinh môi trường.

- Triển khai thi công các công trình đường giao thông nông thôn đã đăng ký và được ghi vốn năm 2019.

- Tuyên truyền, vận động trẻ, học sinh trong độ tuổi ra lớp vào đầu năm học mới 2019 – 2020 đạt chỉ tiêu. Tăng cường vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đạt chỉ tiêu giao, nhằm đạt tỷ lệ 85% trở lên người dân có thẻ bảo hiểm y tế. Triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng. Thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo thời gian, công khai, dân chủ. Triển khai thực hiện tốt “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; tổ chức vận động quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

- Nắm chắc thực lực, thực hiện tốt các bước công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2020. Xây dựng Ban chỉ huy quân sự xã “vững mạnh, toàn diện”, xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp”.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình “tự quản, tự phòng” hoạt động có hiệu quả; Tổ chức tốt, đúng thời gian việc xét thôn, cơ quan, trường học, xã đạt “An toàn về an ninh trật tự”, năm 2019.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân. Duy trì lịch tiếp công dân theo quy định; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định, đạt 85% trở lên. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo đúng trình tự, thủ tục quy định, hạn chế hồ sơ trễ hẹn và hồ sơ trả lại.

Trước khi kết thúc Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Thu Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã lồng ghép thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ X khóa XII đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

 

Top