UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND phường Đức Nghĩa

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐỨC NGHĨA TỔ CHỨC DÂNG HƯƠNG VIẾNG BÁC

8/30/2019 162 Đã xem

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐỨC NGHĨA TỔ CHỨC DÂNG HƯƠNG VIẾNG BÁC

Sáng ngày 30/8/2019 Đảng ủy phường Đức Nghĩa tổ chức cho cán bộ, đảng viên toàn phường dâng hoa, dâng hương viếng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận để chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019) và tưởng niệm 50 năm ngày mất của chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ dâng hương được diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính để tỏ lòng kính yêu vô hạn và biết ơn công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          Sau khi đoàn đã dâng hương viếng Bác, tại hội trường của Bảo tàng Đảng ủy phường tổ chức cho cán bộ, đảng viên sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của chủ tich Hồ Chí Minh” Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, đảng viên được trao đổi, thảo luận các vấn đề chính xoay quanh nội dung “50 năm thực hiện di  chúc của  Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhưHoàn cảnh ra đời, Các nội dung chính và giá trị cốt lõi của Di chúc; Ý nghĩa của Di chúc trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; Bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay…

Sau phần sinh hoạt chuyên đề, Đảng ủy phường đã tổ chức trao huy hiệu 30, 40, 45 và 55 tuổi Đảng cho 5 đồng chí Đảng viên cao tuổi ở các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Đức Nghĩa.

 

                                                           Bài, ảnh: Diệu Quỳnh

 

 

 

Top