UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND phường Đức Thắng

Đảng ủy Đức Thắng tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2019

10/3/2019 263 Đã xem

Đảng ủy Đức Thắng tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2019

 

Thực hiện Công văn số 2069/CATP-CTHC ngày 26/09/2019 của Công an TP.Phan Thiết về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3104/QĐ-BCA ngày 29/8/2017 của Bộ Công an ban hành “Quy định tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với Công an nhân dân” Công văn số 1563/CATP-CTHC ngày 27/9/2017 của Công an TP.Phan Thiết về việc quán triệt, triển khai thực hiện quyết định số 3104.

Vừa qua, Công an phường Đức Thắng phối hợp với Uỷ ban MTTQ phường tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2019.

Tại diễn đàn, đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Hiếu thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an trình bày báo cáo kết quả tiếp thu các ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân đối với lực lượng Công phường tại Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2019 và  báo cáo tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng Công an 9 tháng đầu năm 2019 của lực lượng Công an phường và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm về đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới. 9 tháng đầu năm 2019, bám sát chỉ đạo của Công an tỉnh, khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ”; phương châm “An ninh chủ động”. Công an phường đã chủ động, tích cực, quyết liệt triển khai thực hiện các kế hoạch, biện pháp, nhiệm vụ công tác trọng tâm, tăng cường, nâng cao chất lượng công tác nắm, đánh giá và dự báo tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, dân tộc..., không để bị động, bất ngờ, diễn biến phức tạp, hình thành “điểm nóng” về ANTT; triển khai quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường công tác bảo đảm TTATGT; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về AN-TT; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân

dân, nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của lãnh đạo, chỉ huy; triển khai toàn diện, đồng bộ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, cải cách hành chính, tư pháp. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; hoàn thành tốt vai trò nòng cốt, cùng cả hệ thống chính trị bảo đảm ổn định tình hình AN-TT, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Tại diễn đàn, có 07 lượt ý kiến tham gia, có 05 ý kiến về công tác đảm bảo ANTT, 02 ý kiến về công tác xây dựng lực lượng CAND. Hầu hết, các ý kiến đều đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lực lượng Công an và sự vào cuộc tích cực cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; biểu dương tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm…góp phần giữ vững ổn định an ninh - trật tự, tạo sự gắn bó, mật thiết với nhân dân và các tổ chức. Bên cạnh, những mặt tích cực, một số ý kiến tham gia đề nghị Công an tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý  quyết liệt đối với các hành vi vi phạm về TTATGT; tiếp tục phòng ngừa đấu tranh quyết liệt đối với tội phạm, tệ nạn ma túy, cờ bạc, trộm cắp tài sản….tiếp tục chủ động nắm, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác đảm bảo ANTT ngay tại địa bàn cơ sở không để xảy ra đột xuất, bất ngờ hình thành điểm nóng phức tạp về ANTT.

Kết thúc diễn đàn, lãnh đạo Công an phường đã chân thành cảm ơn sự quan tâm phối hợp giúp đỡ, đóng góp ý kiến của chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đối với lực lượng Công an. Về các ý kiến phản ánh của nhân dân, lực lượng Công an phường sẽ nghiêm túc tiếp thu và có kế hoạch, biện pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất, đồng thời mong muốn trong thời gian tới  tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành và đóng góp nhiều ý kiến hơn nữa của nhân dân để Công an phường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

 

 

Top