UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND xã Phong Nẫm

ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN XÃ PHONG NẪM LẦN THỨ X NHIỆM KỲ 2018-2023

5/14/2018 611 Đã xem Tải về Xem file

Ngày 10/5/2018, Hội Nông dân xã Phong Nẫm tiến hành Đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 – 2023). Nhằm tổng kết đánh giá hoạt động của Hội và Phong trào Nông dân 5 năm qua, trọng tâm đi sâu vào công tác kiểm điểm của BCH Hội Nông dân (nhiệm kỳ 2012 – 2017);

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Phong Nẫm phát biểu chỉ đạo Đại hội

HỘI NÔNG DÂN XÃ PHONG NẪM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ X NHIỆM KỲ 2018-2023

Ngày 10/5/2018, Hội Nông dân xã Phong Nẫm tiến hành Đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 – 2023). Nhằm tổng kết đánh giá hoạt động của Hội và Phong trào Nông dân 5 năm qua, trọng tâm đi sâu vào công tác kiểm điểm của BCH Hội Nông dân (nhiệm kỳ 2012 – 2017); kết quả công tác xây dựng Hội, vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp Nông dân Việt Nam và công tác tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền cơ sở. Qua đó đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu trong công tác Hội và Phong trào Nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023, tập trung trên các nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng và phát triển hội viên, Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Phong trào Nông dân thi đua xây dựng Nông thôn mới - đô thị văn minh, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Bí thư Đảng ủy xã và ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Phan Thiết trong việc ghi nhận những kết quả đạt được của hội, chỉ ra những hạn chế tồn tại trong nhiệm kỳ qua, xác định các nhiệm vụ, mục tiêu công tác xây dựng tổ chức Hội trong nhiệm kỳ tới góp phần  xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện. Đại hội đã bầu ra 09 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 và đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân Thành phố hội đủ các điều kiện về năng lực, phẩm chất chính trị để tiếp tục lãnh đạo công tác Hội ngày càng đi lên./.

Top