UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND xã Phong Nẫm

Đại hội hội liên hiệp thanh niên xã Phong Nẫm lần thứ 4

5/22/2019 400 Đã xem

Đại hội hội liên hiệp thanh niên xã Phong Nẫm lần thứ 4

Cuối tuần qua, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Phong Nẫm cũng vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhiệm kỳ 2014-2019, Hội LHTN Việt Nam xã Phong Nẫm đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên thanh niên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác giáo dục, thực hiện có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và “Xây dựng, phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên”. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ cũng đã mang về nhiều con số đáng mừng, với việc phát triển mới 165 hội viên và giới thiệu 120 hội viên kết nạp vào tổ chức xã đoàn; phối hợp giải ngân trên 700 triệu đồng cho 2 tổ vay vốn với 40 thành viên vay với tổng số tiền vay trên 60 triệu đồng; hội cũng đã tổ chức thành lập và đưa vào hoạt động 1 đội thanh niên xung kích thắp sáng niềm tin và 1 đội thanh niên xung kích tình nguyện.  Hàng năm trên 80% chi hội cơ sở được đánh giá vững mạnh và ủy ban hội xã cũng được cấp trên xếp loại vững mạnh; số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đều thực hiện tốt việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự và thực hiện giao quân hàng năm đều đạt 100% không có tthanh niên chống lệnh.

Đại hội hội LHTN xã Phong Nẫm lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019 – 2024 cũng đã tiến hành hiệp thương cử 9 hội viên tham gia ủy ban hội khóa mới và cử đoàn đại biểu đi dự đại  hội cấp trên.

 

     Hồng Tú

 

 

Top