UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND phường Đức Long

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LHTT VIỆT NAM PHƯỜNG ĐỨC LONG LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2019-2024

5/30/2019 250 Đã xem

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LHTT VIỆT NAM PHƯỜNG ĐỨC LONG LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2019-2024

          Ngày 25/5/2019 Đòan thành niên phường tổ chức Đại Hội Đại biểu LHTT Việt Nam phường Đức Long lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 có sự tham gia của đại diện Uỷ ban Hội HLHTN thành phố Phan Thiết, Lãnh đạo địa phương  và 60 Hội viên tham dự. Đại hội đã hiệp thương Uỷ ban hội nhiệm kỳ mới gồm 11 anh chị. Trong đó có 01 Chủ tịch, 01 phó Chủ tịch, 01 Uỷ viên phụ trách kiểm tra.  Đại hội đã báo cáo những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, cũng như những hạn chế thiếu sót để đưa ra hướng khắc phục, trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã bầu BCH HLHTN khóa mới và Đoàn đại biểu dự Đại Hội cấp trên. Nhìn chung, Đại hội Hội LHTN được tổ chức thành công tốt đẹp.

 

Top