UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND phường Phú Tài

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ PHƯỜNG ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI

8/12/2019 234 Đã xem

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ PHƯỜNG ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI

 

Thực hiện Kế hoạch số 12146/KH-UBND ngày 06/11/2018 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Đề án nâng cấp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của thành phố và các phường, xã theo hướng hiện đại trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Đầu tháng 8/2019, mô hình “Một cửa hiện đại” của phường Phú Tài chính thức đi vào hoạt động. Để mô hình hoạt động có hiệu quả UBND thành phố đã đầu tư trang thiết bị đồng bộ, xây dựng phần mềm hoàn chỉnh, phù hợp với các công việc, hiện đại hóa cơ sở vật chất cần thiết để nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, góp phần nâng cao tính minh bạch, công khai trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức và các doanh nghiệp trong quá trình đến giao dịch được thuận tiện. Mô hình “Một cửa hiện đại” của phường ra đời và đi vào hoạt động không chỉ giúp tập trung công việc về một đầu mối, mà người dân chỉ cần đến một địa chỉ sẽ được phục vụ theo phương châm “4 công khai: Công khai về thủ tục, về thời gian, về lệ phí và công khai về người thực hiện”.

 

 

Top