UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Tin địa phương

BCH QUÂN SỰ THÀNH PHỐ PHAN THIẾT TỔ CHỨC SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, CỐNG HIẾN TÀI NĂNG, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ”

5/20/2019 168 Đã xem

BCH QUÂN SỰ THÀNH PHỐ PHAN THIẾT TỔ CHỨC SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, CỐNG HIẾN TÀI NĂNG, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ”

Chiều ngày 17.5.2019, Ban CHQS thành phố Phan Thiết đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2019.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động đã góp phần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu trong công tác, tác phong, lối sống của cán bộ, đảng viên, đoàn viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật trong đơn vị. Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động; tăng cường công tác vận động quần chúng, giao lưu kết nghĩa, lao động giúp dân, từ đó tạo mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân trên địa bàn đóng quân. Đã có nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả được nhân rộng, điển hình như các mô hình: “Huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm”, “Mỗi ngày làm một việc tốt để cuộc vận động trở nên thiết thực và ý nghĩa; mỗi tuần học một điều luật”.

Tại hội nghị, có các ý kiến tham luận, báo cáo điển hình và đề xuất những biện pháp, cách làm nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả thực hiện Cuộc vận động; chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục để rút ra bài học kinh nghiệm, xác định quyết tâm thực hiện Cuộc vận động hiệu quả hơn trong những năm tới. Hội nghị đã tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 6 tập thể và 8 cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

 

Tin, ảnh: Minh Đăng

(Nguyễn Quốc Duy – Phòng Nội vụ thành phố)

 

Top