UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Tin địa phương

BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN, KHU PHỐ NHIỆM KỲ 2019 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT TRANG NGHIÊM, ĐÚNG QUY ĐỊNH

7/9/2019 680 Đã xem

BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN, KHU PHỐ NHIỆM KỲ 2019 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT TRANG NGHIÊM, ĐÚNG QUY ĐỊNH

 

Theo Kế hoạch số 3461/KH-UBND ngày 14/5/2019 UBND thành phố Phan Thiết về tổ chức, triển khai việc bầu cử Trưởng thôn, khu phố và Phó Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024, đúng 7 giờ sáng ngày 07/7/2019 đồng loạt 121 Tổ Bầu cử của 18 phường, xã trên địa bàn thành phố đã khai mạc, chính thức cuộc bầu cử và kết thúc đúng thời gian quy định.

Cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu phố và Phó Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019 – 2024 là cuộc bầu cử bảo đảm quyền của nhân dân được biết, được tham gia ý kiến, quyết định, được thực hiện và giám sát theo quy định. Theo quy định, việc bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024 được thực hiện bằng hình thức bầu trực tiếp và bỏ phiếu kín, do công tác tuyên truyền trước và trong cuộc bầu cử được thành phố và các phường, xã đẩy mạnh nên cuộc bầu cử đã diễn ra và kết thúc thành công.

Toàn thành phố có 55.113 cử tri đại diện hộ gia đình, trong ngày bầu cử có 54.783 cử tri đi bầu, đạt tỉ lệ 99,40%. Có 121/121 thôn, khu phố đã bầu được Trưởng thôn, khu phố (không có thôn, khu phố chưa bầu được Trưởng thôn, khu phố). Trong số này, có 43 đảng viên trúng cử Trưởng Thôn, khu phố và có 97 người tái cử nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Qua đánh giá của UBND thành phố, công tác tổ chức bầu cử trong ngày bầu cử diễn ra đúng thời gian quy định, việc vận động cử tri đi bầu cử có nhiều cố gắng; tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử tương đối ổn định và không xảy ra cháy nổ trên địa bàn; công tác báo cáo kịp thời, đúng tiến độ; kết quả kiểm phiếu chính xác. Kết quả bầu cử Trưởng khu phố, thôn toàn thành phố đủ số lượng, không có trường hợp nào phải bầu lại. Đa số người trúng cử đều được nhân dân tín nhiệm với số phiếu cao. Nhìn chung, công tác tổ chức và phục vụ cuộc bầu cử trực tiếp Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên địa bàn thành phố diễn ra một cách dân chủ, bình đẳng, đúng Luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Riêng việc bầu Phó Trưởng thôn, khu phố sẽ do Trưởng thôn, khu phố lựa chọn sau khi thống nhất với Bí thư Chi bộ và Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố; được tổ chức sau 10 ngày kể từ ngày UBND phường, xã quyết định công nhận thôn, khu phố theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

 

Tin, ảnh: Minh Đăng

(Nguyễn Quốc Duy – Phòng Nội vụ thành phố)

 

Top